Hoe dien ik een aanvraag in voor de DNV?

Controleer of uw keuken nog onder garantie valt. Neem vervolgens contact op met uw winkel. U vindt alle gegevens van onze winkels op https://www.vandenborrekitchen.be/belgische-keukenwinkels/. Wat de garanties betreft, kan u de voorwaarden raadplegen in het geval u uw winkel niet kunt bereiken. U kunt contact opnemen met de klantendienst, die een follow-upfiche opstelt waarin alle […]

Wat is de AVG?

AVG is de afkorting van Algemene Verordening Gegevensbescherming en is de recentste Europese verordening betreffende persoonsgegevens, gepubliceerd in 2016 en van kracht sinds 25 mei 2018 (hierna ‘de verordening’). Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met het oog op de verwerking van persoonsgegevens en overeenkomstig de […]