Een vraag !

Wat is de AVG?

AVG is de afkorting van Algemene Verordening Gegevensbescherming en is de recentste Europese verordening betreffende persoonsgegevens, gepubliceerd in 2016 en van kracht sinds 25 mei 2018 (hierna 'de verordening'). Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met het oog op de verwerking van persoonsgegevens en overeenkomstig de Verordening, beschikt u over het recht op inzage, rectificatie, schrapping, beperking, overdraagbaarheid, bezwaar en verwijdering van uw persoonsgegevens. In geval van vragen over dit onderwerp of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke door een e-mail te sturen naar het adres gdpr@vandenborrekitchen.be. U hebt eveneens het recht om overeenkomstig artikel 77 van de AVG klacht in te dienen bij de Privacycommissie als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd (contact@apd-gba.be; +32 (0)2 274 48 00).

Vindt u het antwoord niet ?