Een vraag !

Welke hygiëneregels zijn van kracht in de winkel?

Vanden Borre Kitchen zet zich in voor uw gezondheid met enkele voorschriften die in de winkel moeten worden nageleefd!

• In afgesloten openbare ruimten is het dragen van een mondmasker verplicht. Gelieve uw masker mee te nemen naar de winkel.

• Wegwerphandschoenen en hydroalcoholische gel staan te uwer beschikking

• Respecteer de afstandsregel van 1,5 meter

• Onze showrooms en kantoren worden regelmatig met een specifiek product schoongemaakt.

Vindt u het antwoord niet ?