Vanden Borre Kitchen

Werken bij Vanden Borre Kitchen

Kom onze dynamische teams versterken!

SPONTANE SOLLICITATIE

Je functie: Verkoper-Ontwikkelaar Vanden Borre keukens

Als enig aanspreekpunt van de klant, zal je als missie hebben om met aandacht de noden en verwachtingen van de klant te ontdekken om de beste technische oplossing te ontwerpen voor zijn keuken.

De relatie verkoper-klant is primordiaal, dat is waarom je hem zal begeleiden gedurende alle stappen van zijn project, van de verwelkoming in de toonzaal tot het organiseren van de plaatsing van de keuken bij de klant.

Je ontwikkelt samen met de klant zijn project dankzij de hulp van onder meer onze tekenprogramma’s, berekeningen, en het dossierbeheer. Om hem zo een compleet aanbod van producten en diensten (garanties, financieringen, …) aan te bieden.

Je vertegenwoordigt het imago van het merk, je zorgt voor een grondige administratieve opvolging en verzekert een onberispelijke dienst na verkoop gericht op oplossingen.

Door dit formulier in te vullen, gaat u akkoord dat uw persoonlijke gegevens gebruikt worden door een VDBK winkel, onafhankelijke handelaar die de naam van dit merk draagt en verantwoordelijk is voor de behandeling. U gaat eveneens akkoord dat de maatschappij FBD International en diens filialen uw gegevens gebruiken, als onderaannemer voor de spontane sollicitatie voor de onafhankelijke VDBK winkel. De maatschappij FBD International en diens filialen nemen de nodige maatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden confidentieel behandeld voor professionele doeleinden in het kader van een recruteringsprocedure om uw niveau van ervaring en van kennis te bepalen. Deze zullen maximal 2 jaar behouden worden. Deze behandeling is enkel gebaseerd op uw goedkeuren, die u op elk moment kunt intrekken.

Conform de wet van 8 december 1992, de zogeheten privacywet, en de Algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (AVG), heeft u recht op inzage, rectificatie, wissing en – in het geval van een gerechtvaardigde grond – om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw gegevens binnen de voorwaarden die door de AVG worden gesteld. Om uw recht te kunnen uitoefenen neemt u contact op via het volgende e-mailadres: gdpr@vandenborrekitchen.be, of via de post. Elk verzoek om uw recht uit te oefenen moet voorzien zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs en moet gericht worden aan VDBK nv, Paepsemlaan 20, B – 1070 ANDERLECHT.
Bovendien behoudt de maatschappij FBD International zich het recht om uw kandidatuur voor te stellen voor andere functies dan diegene waarvoor u heeft gepostuleerd om deze de beste slaagkansen te geven.