Afsprakenformulier - wettelijke kennisgeving

De via het formulier verzamelde gegevens kunnen digitaal worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de firma Vanden Borre Kitchen (BE 0637.991.566) die het distributienetwerk Vanden Borre Kitchen (hierna “het Merk”), en van de geselecteerde franchisenemer (hierna “de Winkel”).

Met deze gegevens kan het Merk opnieuw contact met u opnemen om een afspraak vast te leggen tussen u en de Winkel en, als u het vakje “via sms” en/of “via mail” hebt aangekruist, u informatie en promoties opsturen, via de verzendingswijzen waarmee u hebt ingestemd (mail of sms). Uw gegevens zullen later ook worden gebruikt voor statistische doeleinden.

Meer weten over deze verwerkingen? Klik hier.

De gegevens met een * zijn verplicht zodat het Merk de afspraak met de Winkel kan vastleggen. Als er verplichte gegevens ontbreken, kan uw aanvraag voor een afspraak niet worden behandeld. De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor de interne diensten van het Merk die belast zijn met klantrelaties. Ze worden doorgegeven aan verwerkers (aanbieders van informaticadiensten en aanbieders belast met klantrelaties) en aan het moederbedrijf van het Merk.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van het Merk en de Winkel, namelijk nagaan of u uw afspraak bent nagekomen en statistieken hanteren. Als u ermee hebt ingestemd om informatie en promoties te ontvangen, worden uw gegevens ook verwerkt op basis van uw toestemming.

De gegevens om na te gaan of u uw afspraak bent nagekomen worden 90 dagen na de dag waarop uw afspraak is gemaakt, bewaard. De gegevens aan de hand waarvan we statistieken kunnen opstellen, worden bewaard voor de periode dat uw persoonsgegevens worden bewaard, en maximaal 28 maanden vanaf de verzameling ervan. Tot slot worden de gegevens aan de hand waarvan we advertenties naar u kunnen opsturen, als u hiermee hebt ingestemd, bewaard gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact met u.

Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), beschikt u over een recht van inzage, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid, bezwaar en wissing van uw persoonsgegevens.

Bij vragen hierover of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het Merk door hier te klikken of met een mail naar gdpr@remove-this.vandenborrekitchen.remove-this.be. Overeenkomstig artikel 77 van de AVG hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u meent dat uw rechten zijn geschonden (contact@remove-this.apd-gba.remove-this.be ; +32 (0)2 274 48 00).